****

اولياي گرامي پيرو دعوت روز گذشته منتظر

ديدار شما در روز چهارشنبه مورخه 5/9/93 هستيم

                                            دلتان هميشه سبز

****

 

با چشم دل سخن دل را بخوان

 

 انيس كنج تنهايي كتاب است        فروغ صبح دانايي كتاب است

روز بيست  آبان ماه، آغاز هفته كتاب و كتاب خواني است. در اين هفته، با اجراي برنامه هايي كه به وزش نسيم معرفت از سوي درياي كتاب و معاني ناب به سمت انديشه همگان مي انجامد، تلاش ميشود  تا به تقويت فرهنگ مطالعه و گسترش سطح آگاهي هاي عمومي كمك شود .

كتاب، دروازه اي به سوي جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه كتاب هاي خوب، يكي از بهترين ابزارها براي به كمال رساندن انسان هاست و كسي كه در اين دنياي زيبا به زندگاني مي پردازد، نمي تواند با دنياي كتاب بي ارتباط باشد. پس بياييم با گرامي داشت اين هفته و نام مبارك آن، با هديه كتاب هايي به هم نوعان خود، در پروراندن دانش و كمال سهيم باشيم.

والاترين جايگاه

كتاب، همچون خورشيد، فضاي زندگي را روشن مي كند و به همگان نور، شور و گرما مي بخشد. كتاب، مثل باران بر سرزمين دل ها مي بارد و انديشه ها و كردارها را رونق، زيبايي و طراوت مي دهد. كتاب، نقشي به مانند پرندگان به آدمي دارد كه او را براي اوج و بال كشيدن و پرواز آماده مي سازد. در پرتو كتاب است كه شكوفايي، سرسبزي و بالندگي فرهنگ ديني ما به اوج مي رسد. كتاب، والاترين جايگاه را در گستره هاي فردي و اجتماعي داراست كه بر انديشه ها و دل ها مي درخشد و پيوسته بر زندگاني نورافشاني خواهد كرد.

كتاب و تحوّل

در روزگار پيشرفت هاي چشم گير بشر در عرصه هاي دانش و نوآوري و فرهنگ كتاب نه تنها اهميت خود را از دست نداده، كه گسترده تر و تازه تر شده و جلوه هايي پايدارتر يافته است. بي گمان آنان كه گام هاي بلندي در پيشرفت هاي گوناگون برداشته اند، هرگز با كتاب و كتاب خواني بيگانه نبوده اند. آنها مطالعه را به عنوان عنصري اصلي و ضروري در زندگي خود دانسته و آن را براي بازتاب نور، جلوه و جمال فرهنگ بر دل هاي همه جهانيان براي تحولي اساسي مناسب دانسته اند.

كتاب و كودكان

كودكان و نوجوانان، سرمايه هاي عظيم ميهن اسلامي، و آينده سازان و پاسداران ارزش هاي ديني و انقلابي اند. به همين سبب، ارائه كار و كتاب براي كودك و نوجوان، اهميت ويژه اي دارد. پرداختن به كميّت ها و كيفيت هاي مطلوب كار براي كودكان در زمينه انتشار كتاب و همچنين كتاب رساني و خدمات فرهنگي به كودكان و نوجوانان مناطق محروم، از مسايلي است كه هرگز نبايد مورد غفلت و كم توجّهي قرار گيرد.

اوليا و مربيان و نقش آنان

كمك به فراهم كردن امكانات و فرصت هاي مطالعاتي براي كودكان و نوجوانان، افزون بر همت و تلاش خود آنان، تلاش ها، برنامه ريزي ها و مشاركت هاي سنجيده و معقول اوليا و مربيان را مي طلبد. تهيه و خريد كتاب، تشويق و ترغيب نوجوانان به مطالعه، همراهي آنان در بازديد از نمايشگاه ها و فروشگاه هاي كتاب، هديه دادن كتاب، كتاب خواني براي فرزندان و...، از شمار فعاليت هاي سازنده و برجسته پدران و مادران در تثبيت و تعميق علاقه كودكان به كتاب و كتاب خواني است.

 

كتاب خواني براي كودكان

علاقه به كتاب و كتاب خواني، بايد از كودكي به وجود آيد. از راه هاي علاقه مند كردن كودكان به كتاب و كتاب خواني، اين است كه بزرگ ترها هم چنان كه خود مطالعه مي كنند، آثار كودكانه مناسبي را انتخاب و در فرصت هاي مطلوب، براي كودكانشان بخوانند. اين كار باعث مي شود كودك، دوستدار كتاب و علاقه مند به كتاب خواني پرورش يابد و اين عشق و علاقه، به تدريج در وجودش نهادينه شود. بنابراين، براي رسيدن به شرايط مطلوب، چاره اي جز به وجود آوردن عادت كتاب خواني از دوران كودكي در انسان ها نداريم. پس بايد مطالعه را به كودكان و نوجوانان آموخت و آنها را به اين مسئله عادت داد.

كتاب مفيد و مضر

در ميان كتاب هاي فراواني كه وارد بازار كتاب مي شود، هر نوع كتابي مي تواند خودنمايي كند. در واقع هم آثار مفيد و خوب به ميدان مي آيد و هم كتاب هاي بي فايده و گاه با ضرر و زيان. بر اين اساس، در مسئله انتخاب كتاب براي مطالعه، بايد دقّت فراواني صورت گيرد و كتاب هاي سودمند انتخاب شود، تا هم خوب كتاب بخوانيم، و هم كتابِ خوب مطالعه كنيم.

كتاب و فرهنگ

تأثير عميق كتاب در گسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشيدن به پيشرفت روزافزون آن، انكارناپذير است و نمي توان توسعه و رشد همه جانبه جامعه را، بدون در نظر گرفتن مطالعه و كتاب مورد بحث و نظر قرار داد. از اين جهت، كتاب و كتاب خواني، از مقوله هاي قابل توجه فرهنگي است كه ترويج آن در جامعه ضروري به نظر مي رسد. پيرايش فرهنگ از زاويه هاي زيان آور و آرايش آن با پاكي و خلوص و گسترش آن در همه سطوح و براي تمام قشرهاي جامعه، به تلاش و هم بستگي همگاني نيازمند است كه كتاب مي تواند در اين عرصه و ميدان، به خوبي به كار گرفته شود و كارايي خود را به نيكي ظاهر سازد.

 

انس با كتاب

بي شك گسترش كتاب خواني به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير، تنها زماني به فرهنگي عمومي تبديل مي شود كه جامعه آن را نيازي پايان ناپذير و وسيله اي براي رشد و پويايي شخصيت خود بداند و مطالعه، در كنار ساير كارهاي روزانه، در زندگي مردم وارد شود و اين گونه نباشد كه كتاب، به افراد خاصي از جامعه اختصاص داشته باشد ؛ بلكه همگان تكامل و پيشرفت را در انس با كتاب بدانند. البته گسترش كتاب خانه و چاپ فراوان كتاب و كارهايي مثل اين نيز بي تأثير نيست، ولي نكته مهم، همان ايجاد ميل و انگيزه در افكار جامعه است ؛ يعني برنامه ريزي ها به گونه اي باشد كه احساس نياز به كتاب در جامعه زنده شود.

كتاب و پيشرفت

صعود به قلّه هاي بلندآوازه كمال و ارزش هاي والاي انساني، تنها در صورتي ممكن است كه علم و دانش، جايگاه واقعي خود را در ميان ما بيابد و تأثيرگذاري عظيم آن در رسيدن به اين اهداف برايمان روشن شود. در اين صورت، كتاب و مطالعه نيز به عنوان ابزار انتقال علم، جايگاه خويش را به دست خواهد آورد و گرايش جامعه به آن رشد مي نمايد. در نتيجه، نويسندگان و ناشران كتاب نيز براي برطرف ساختن نيازهاي جامعه، ناچار از توليد و توزيع گسترده تر كتاب خواهند شد و تحوّل عظيمي در فرهنگ و فكر جامعه پديد مي آيد. در اين صورت، حركت به سوي تمدّن و پيشرفت، امري اجتناب ناپذير خواهد بود.

خانواده و كتاب

خانواده، نخستين دنيايي است كه كودك با آن آشنا مي شود. گفتار و مهم تر از آن رفتار اعضاي خانواده، در شكل گيري شخصيت كودك تأثير به سزايي دارد. از اين رو، همه اعضاي نهاد خانواده مي توانند با گفتار و رفتار خود، بر ديگر اعضا تأثير مثبت يا منفي بگذارند. اگر كودك در خانواده اي پرورش يابد كه اهل مطالعه اند و كتاب هاي سودمندي در اختيارش قرار مي دهند، به يقين او هم با كتاب و مطالعه انس پيدا مي كند.

 

فرهنگ مطالعه

براي پيش گيري از معضلات اخلاقي، رهايي از پوچ گرايي، بالابردن سطح تحصيلي نوجوانان و جوانان، و نيز پيشرفت وضعيت فرهنگي خانواده ها، بايد آنان را به مطالعه هرچه بيشتر تشويق كنيم؛ چرا كه پرورش ذهن خلاق و مبتكر دانش پژوهان و تقويت روحيه علمي و ديني نسل سوم اين مرز و بوم و باز شدن افق ديد آينده سازان براي مشاهده شگفتي هاي جهان، همه در گرو مطالعه است. بر اين اساس، با توجه به اهميتي كه دين مبين اسلام و بزرگان ديني به مطالعه داده اند، براي دفاع از آرمان هاي ديني و فرهنگ اسلامي و جبران عقب ماندگي ها و رسيدن به خود باوري، بايد فرهنگ مطالعه همگاني شود.

                         

 تصاوير زيباسازي وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقي، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

ويژگي هاي خلاقيت در كودكان و نوجوانان

غالبا چيزهايي كه اين گروه كشف مي كنند تازه نيستند و مدت ها قبل افراد ديگر كشفشان كرده اند ولي اين كشفيان براي كودك تازگي دارد.

بزرگان اعتقاد دارند كودكان خلاقند در صورتي كه آنها بايد

- كاوش كنند و بيازمايند.

- با استفاده از زبان و بازي به جهان خود معنا ببخشند.

- مدتي طولاني بر روي يك موضوع تمركز كنند.

- به آشفتگي نظم بدهند و با پديده قديمي و آشنا كاري تازه كنند.

- با تكرار عملي و كاري چيزي تازه بياموزند.

منتخبين كانديدهاي شوراي دانش آموزي

ملينا حضرت زاده   -  مبينا افشار پور

زهرا رحماني  -  مينولطفي

عطيه خوش صحبت  - آنيتا صحت

مانيا تاج الدين  - روژينا وهابي

نيكا شاه بيك  -  نازنين تعطيلي

   روز و  ساعات ملاقات اوليا با آموزگاران  

             

 

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (31)

برنامه هفتگي پايه هاي مختلف

 

 

 Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (31)

 تصاوير زيباسازي وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقي، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

چيستي تخيل

تخيل به اجمال و به بيان ساده عبارت است از بازي بدون عمل، توانايي مجسم كردن تصورات بينايي و شنوايي در ذهن، توانايي به تصور در آوردن آنچه نيست. توانايي شكل دادن تصورات ذهني متنوع و غني يا مفاهيمي از مكان ها، چيزها ، مردمان و موقعيت هايي كه وجود ندارد كه البته اين تعاريف بعضي از عناصري را كه بخشي از تخيل است، نشان مي دهد.

 چگونگي تخيل

- جدا كردن خود از جهان ملموس و پيش رفتن به فرا سوي موقعيت هاي عيني.

- محدودنبودن به جهاني كه ادراك مي كنيم.

- جدا كردن عمل و اشيا از معناي شان در جهان واقعي و بخشيدن محيط و معنايي تازه به آنها.

- ساختن آنچه نيست ولي مي تواند باشد، ما به هنگام تخيل از اين تجارب بيشتر كمك مي گيريم.

- تجارب بينايي - آنچه ديده ايم.

- تجارب شنوايي - آنچه شنيده ايم.

- تجارب حسي ديگر - آنچه دريافت كرده ايم.

و همان طور كه دريافتيد خلاقيت و تخيل در عين حال كه يكي نيست ولي كاملا به هم ربط دارند.

 تصاوير زيباسازي وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقي، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

انجمن اوليا و مربيان

     

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (31) 

 

آزمون پرلز

 

در اين مدرسه طرح بهبود سطح سواد خواندن براساس دستاوردهاي آزمون بين المللي پرلز اجرا مي شود.

    

 

 

 

 

                         

 


 

 

 

 


 

 

 

 


    ❤شكلكهــاي جالـــب آرويــــن❤

 

  

 

 

 ❤شكلكهــاي جالـــب آرويــــن❤

 

 

 

 

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان   

 

   
 

در برخورد اول چگونه يك مدرسه را ارزيابي كنيم؟

 

        ـ فقط به تبليغات توجه نكنيم

       - قبل از انتخاب مدرسه­ي فرزندتان تحقيق كنيد، راجع به چه ؟!

       - به سوابق موسسين و معلمين توجه داشته باشيد

       ـ توجه به افكار و اهداف و ايده­هاي مسئولين مدرسه كه در مورد فرزندانتان چه شيوه­هايي را مي­خواهند لحاظ كنند.

       ـ از اولياي مدرسه سيستم آموزشي طراحي شده و تقويم اجرايي و ضمانت براي اجراي آنها را بخواهيد و فقط به  

         حرف­هاي زيبا ـ قابل اطمينان بودن؛

      - يعني كارها و وعده­هايي كه قبلاً داده­اند را به انجام رسانده­اند؟

     - در ادامه اين را مي­توانيد از والدين و حتي بچه­هاي آن مدرسه بپرسيد

     ـ پاسخگو بودن به مردم، حضور هميشگي در مدرسه و قابل دسترس بودن

 
   
   

 

ما بچه هاي فرزانگان در كنار هم

يكدل و يكرنگ

در پناه يزدان علم و ايمان مي آموزيم،

از دل و از جان

با يكديگر براي ايران مي كوشيم

 

     

 

www.juyom.ir مجموعه اي از عكسهاي متحرك ماه محرم و صفر ، نوحه ، شعر ، كتاب ،  السلام علي الحسين